lumiereAiza Ilay teraka ho Mpanjakan’ny Jiosy? fa nahita ny kintany teny atsinanana izahay ka tonga mba hiankohoka eo anatrehany.”

(Mat 2 / 2)

 

Vakiteny

Michée 5. 1 – 5

Matthieu 2. 1 – 12