Fiangonana mankalaza ny Paska amin’ny fahadiovam-po sy ny fahamarinana
Fêter la Pâque avec un coeur pur et sincère