Message

FPMAAM 2016 : Taonan’ny fanoloran-tena – Année de l’engagement – audio

Fiangonana manaiky an’i Jesosy amin’ny vava ary mino amin’ny fo
Croire et confesser Jésus […]

Noely famirapiratan’ny Voninahitr’Andriamanitra – Audio

Noël, rayonnement de la gloire de Dieu

«Izy koa no famirapiratan’ny voninahiny sy endriky […]

Message d’encouragement pour le pasteur FPMA – audio

Message d’encouragement du 13 décembre 2015, pour le pasteur

Vakiteny 1 : Zefania 3 […]

Message du Dimanche du Faritany – audio

Message du 22 novembre 2015, lors de la visite du Bureau Régional FPMA.

VAKITENY
Daniela […]

Manao lahara-pahamehana ny asan’ny fiangonana – audio

Mettre l’oeuvre du Seigneur en priorité
«Fa hoy i Elià taminy: –Aza matahotra! Modia […]