Fiangonana nalain’Andriamanitra ho an’ny tenany – message audio

Fiangonana nalain’Andriamanitra ho an’ny tenany
Église d’un peuple racheté
Fa ianareo kosa dia taranaka voafidy, […]

Aiza Ilay teraka ho Mpanjakan’ny Jiosy? – audio

Aiza Ilay teraka ho Mpanjakan’ny Jiosy? fa nahita ny kintany teny atsinanana izahay […]

Choisir la bonne part – message

«...Le Seigneur lui répondit: Marthe, Marthe, tu t’inquiètes et tu t`agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée...» Luc 10 / 38 - 42 Choisir la bonne part

Mifalia, satria voasoratra any an-danitra ny anaranareo !

Mifalia, satria voasoratra any an-danitra ny anaranareo !

Réjouissez-vous de ce que vos noms […]

Audio – Jesosy fiadanana ho antsika – Jésus la paix pour nous

“Ary rehefa harivan’ilay andro voalohany amin’ny herinandro, raha voarindrina ny varavaran’izay niangonan’ny mpianatra, […]