Non classé

La communauté protestante malgache veut son temple

Depuis 60 ans la communauté […]

Fiangonana mitombo fahendrena sy tena ary fahasoavana – audio

Grandir en sagesse, en stature et en grâce

Ary Jesosy nitombo fahendrena sy tena […]

Concert de Noël 2015

« Fa Zaza no teraka ho antsika, Zazalahy no omena antsika; ary ny fanapahana […]

Fiangonana mizotra amin’ny lalan’ny fahaiza-manavaka

Église marchant sur la voie du discernement
«Ialao ny hakelezan-tsaina, dia ho velona ianareo! […]

Fiangonana manahaka an’ Andriamanitra – Imitateur de Dieu

«Koa manahafa an’Andriamanitra ianareo, satria zanaka lalainy.»
«Puisque vous êtes les enfants bien-aimés de […]