Non classé

Fiangonana mankalaza sy midera an’Andriamanitra – Chanter la gloire de Dieu

Fiangonana mankalaza sy midera an’Andriamanitra
(Chanter la gloire de Dieu)
Hiderantsika an’Andriamanitra anie ny fahasoavana […]

HAFATRA PASTORALY PENTEKOSTRA 2015

         Ry Havana malala,

 

Ho aminareo anie ny Fahasoavana sy ny Fiadanana avy amin’Andriamanitra […]

Famelan-keloka : messages audio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Famelan-keloka :

 

message audio 1

message audio 2

Tout est possible à Dieu

Tout est possible à Dieu
Marc 10,27

CHOEURUNI XII : 17 au 20 mai 2012

Communiqué

A lire en pdf

Du 17 au 20 mai 2012 : CHOEURUNI […]