Formulaire de souscription – église

SOUSCRIPTION VIALAR

Unis par la foi, solidaire par les actes

Izao no didiko, dia ny mba hifankativanareo tahaka ny nitiavako anareo.

Voici mon commandement, […]

“…Andao hiaraka amiko fa hataoko mpanarato olona ianareo. » – Audio

“…Andao hiaraka amiko fa hataoko mpanarato olona ianareo. »
Marka 1:17 (DIEM)
Culte Oecuménique – 25 […]

FPMAAM.org – Une vie chrétienne équilibrée

Lasy http://t.co/7bj5qdeovz 30 et 31 aout 2014 #roquedantheron #lourmarin – Une vie chrétienne […]

Fisoarana

 
 
 
 

 
Miarahaba antsika rehetra ao @ Tompo,
Vita soa aman-tsara omaly Alahady 29 juin ny […]