pas

Vakiteny :

Ohabolana 4. 1-9

Hebreo 12. 18-24

Lioka 14. 1-14