lumiereIlay Teny dia tonga olombelona, ka niara-nonina taminay. Feno fahasoavana sy fahamarinana Izy ary hitanay ny voninahiny, dia voninahitra avy amin’ny Ray ho an’ny Zanaka lahitokana

(Jean 1 / 14)

 

Vakiteny

Esaie 52 : 7 – 10

Hébreux 1 : 1 – 6

Jean 1  : 1 – 18