porte

Miseseha hiditra amin’ ny varavarana èty hianareo – Lioka 13 :24a

Vakiteny :

Isaia 66 : 18-21

Hebreo 12 : 5 – 13

Lioka 13 : 22 – 30