mihazava

 

“Mitsangàna, mihazavà, fa tonga ny fahazavanao, ary ny voninahitr’i Jehovah efa miposaka

aminao.”

Esaie 60 : 1

Vakiteny

 

Esaie 60 : 1 – 6

 

Éphésiens 3 : 2 – 6

 

Matthieu 2 : 1 – 12