…ka tsy manaraka Ahy, dia tsy azo ekena ho mpianatro izy.

Lioka 14 : 27

Vakiteny ( Lectures bibliques ) :    

Ohabolana ( Proverbes )  8 / 32-36  

Filemona    ( Philémon  )         9 -17

Lioka          ( Luc    )        14 / 25-33