Hira Faneva 50eme – paroles


HIRA02 – Mitoera amin’i Jehovah
envoyé par stkam

Mitoera ao amin’i Jehovah

 

Maharitra amin’ny finoana ny fitiavanao

Ny zanakao izay mahatoky Anao

Hihoby ary hankalaza ny Anaranao

Satria Ray fiarovana ahy Ianao

Matokia an’ i Jehovah

Izy no iankinanao

Fa tsy ho foiny ny olony mpanaraka Azy

Mitoera amin’i Jehovah

Izy hanome Anao

Fifaliana, fiadanana ary fihononana.

Koa handeha hisaotra an’ i Jehovah Tompo

noho ny famindrampony

Tsy namaly ny olona tamin’ny otany

Na dia lavo aza izy, dia mbola tafarina ihany

Fa Jehovah mitantana azy