Aiza Ilay teraka ho Mpanjakan’ny Jiosy? – audio

lumiereAiza Ilay teraka ho Mpanjakan’ny Jiosy? fa nahita ny kintany teny atsinanana izahay ka tonga mba hiankohoka eo anatrehany.”

(Mat 2 / 2)

 

Vakiteny

Michée 5. 1 – 5

Matthieu 2. 1 – 12

 

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *