Catégories
Uncategorized

« Aoka ianareo ho tanteraka toy ny fahatanterahan’ny Rainareo izay any an-danitra. »

Message du 23 février 2020 « Aoka ianareo ho tanteraka toy ny fahatanterahan’ny Rainareo izay any an-danitra. » Soyez donc parfaits, comme votre Père dans les cieux est parfait ! » (Matthieu 5:48) Lévitique 19.1-2,17-18  1 Corinthiens 3.16-23  Matthieu 5.38-48

Catégories
Uncategorized

Programme culte 9 février 2020

http://fpmaam.org/home/wa_files/Culte_090220_online.pdf

Catégories
Mpamafy

Mpamafy Noel

La communauté protestante malgache veut son temple

Depuis 60 ans la communauté protestante malgache réunit autour de l’Évangile, de la louange, du témoignage les Malgaches de tous horizons et de tous âges d’Aix et Marseille. Retrouvez l'article paru sur le site de la rcf La communauté protestante malgache veut son temple

[Audio] Zanak’i Davida miantso ny zanak’i Timeo

Zanak’i Davida miantso ny zanak’i Timeo quand le fils de David rencontre le fils de Timée, «Dia nijanona Jesosy ka niteny hoe: Antsoy ilay jamba.  Ary niantso azy ny olona ka niteny taminy hoe:  Matokia, mitsangàna fa miantso anao Izy » «Jésus s’arrête et dit : « Appelez-le. »  Les gens appellent l’aveugle en lui […]

Formulaire de souscription – église

SOUSCRIPTION VIALAR

Week end Couple

Garden Party – Jubilé 60eme

    Ry havana rehetra ao amin’ny Tompo, Ho aminareo anie ny fahasoavana amam-piadanana avy amin’Andriamanitra Ray sy Jesoa Kristy Tompo. Am-pifaliana no hanasana anareo hanatrika ny lalao an-jaridaina « Garden Party » izay karakarain’ny FPMA Aix-Marseille noho ny faha 60 taonany ny alatsinain’ny Pentekositra 5/06/17. Toy izao manaraka izao ny fandaharana: 10:00 -19:00: Lalao isan-karazany (fifaninana baolina […]

[Audio] Fiangonana mitahiry zava-tsoa ao am-pony ary manambara zava- tsara amin’ny vavany

Fiangonana mitahiry zava-tsoa ao am-pony ary manambara zava- tsara amin’ny vavany « Fa i Maria kosa dia nitadidy izany teny rehetra izany ka nieritreritra azy tao am-pony. Ary ny mpiandry ondry dia niverina nankalaza sy nidera an’Andriamanitra noho ny zavatra rehetra izay reny sy hitany, araka izay nolazaina taminy » «Marie retient tout ce qui s’est passé, […]

[Audio] Andriamanitra avy monina amintsika

Andriamanitra avy monina amintsika Dieu vient habiter au milieu de son peuple «Ary ny Teny dia tonga nofo (olombelona) ka nonina teto amintsika; ary hitanay ny voninahiny, dia voninahitra mendrika ho an’ny Lahitokana avy tamin’ny Ray sady feno fahasoavana sy fahamarinana.» (Jaona 1:14) «La Parole est devenue un homme, et il a habité parmi nous. […]