Culte oecuménique 22 juin 2008

Tonga indray ny fotoana izay natokantsika hitondrana am-bavaka ny Tanindrazana. Amin’ny teny hoe Tanindrazana dia ny vahoaka no tiana hambara amin’izany fa tsy ny tany ihany akory (mpiray tanindrazana!). Tsy kisendrasendra akory ny nahatonga antsika ho malagasy fa safidin’Andriamanitra ary tany amin’ny mandrakizay no efa nieritreretany izany. Tsaraoana manokana ary ireo tra-boina maro izay hanompanana ny lohahevitra hoe: Voi-kava-mahatratraizay notsoahina tamin’ny epistily nosoratan’i Paoly ho an’ireo kristiana tao Roma (Rom 12.15).

Tsy ny maha-malagasy ihany tokoa mantsy no maha-iray antsika fa indrindra ny finoana an’Andriamanitra Telo Izay Iray, ary ny firaisan’aina aminy no nahatonga antsika ho samy momban’ny tenan’i Kristy. Koa satria maro ireo momban’ny tenan’i Kristy no mandalo ady sarotra amin’izao fotoana izao, indrindra taorian’ireny rivodoza isan-karazany ireny, hany ka rariny indrindra raha hitondrana azy ireo am-bavaka ny fotoam-pivavahana amin’ny alahady 22 jona 2008 amin’ny 4ora. Manasa anareo ary ny Fiangonana telo tonta (Ccmam-Flm-Fpmaam) hiara-hivavaka ao amin’ny Fiangonana katolika St Michel, 1 place Archange 13005 Marseille.

Publié le