Hira Faneva 50eme – paroles

Mitoera ao amin’i Jehovah

 

Maharitra amin’ny finoana ny fitiavanao

Ny zanakao izay mahatoky Anao

Hihoby ary hankalaza ny Anaranao

Satria Ray fiarovana ahy Ianao

Matokia an’ i Jehovah

Izy no iankinanao

Fa tsy ho foiny ny olony mpanaraka Azy

Mitoera amin’i Jehovah

Izy hanome Anao

Fifaliana, fiadanana ary fihononana.

Koa handeha hisaotra an’ i Jehovah Tompo

noho ny famindrampony

Tsy namaly ny olona tamin’ny otany

Na dia lavo aza izy, dia mbola tafarina ihany

Fa Jehovah mitantana azy