FILAZANA MANJO

Amin’ny alahelo lehibe nefa koa amin’ny finoana ny fitsanganan’ny tena amin’ny maty no hilazana anareo fa nodimandry tamin’ny alarobia 12 mey 2010 teo Atoa Jean Roger RAFAINDRAIBE.

Ny Famangiana ny fianankaviana dia ho tontosaina amin’ny sabotsy 15 mey 2010 amin’ny 10ora30 ao amin’ny Funérarium Saint Pierre. 380, rue Saint Pierre Marseille

Ny fotoam-pivavahana ho fisaorana sy ho fanomezam-boninahitra an’Andriamanitra ary koa ho fampaherezana ny fianankaviana dia ny alatsinainy maraina 17 mey 2010 amin’ny 9ora ao amin’ny Funérarium Saint Pierre. 380, rue Saint Pierre Marseille

« Ary nahare feo avy tany an-danitra aho nanao hoe: Soraty: Sambatra ny maty, dia izay maty ao amin’ny Tompo hatramin’izao. Eny hoy ny Fanahy, fa hitsahatra amin’izay nisasarany izy; fa ny asany manaraka azy »
« Et j’entendis du ciel une voix qui disait: Écris: Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur! Oui, dit l’Esprit, afin qu’ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent »
Apocalypse 14. 13
Ity mail ity no solon’ny fampandrenesana!syl
Publié le

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.