JOBA AN-TSEHATRA – 2010 – partie 2

Ny faharoa dia  ny filazana fa ny fahoriana na ny loza manjo dia miteraka hatrany  fahasoavana. Fandre matetika araka ilay fiteny hoe: « soa lavo hahay hamindra. Marina tokoa  teo amin’ny tantaran’i Joba satria nanampy azy hahalala bebe kokoa an’Andriamanitra ny fahoarina nianjady taminy kanefa aoka tsy ho adino fa tsy ny fahoriana no mitondra fampianarana fa Andriamanitra no manova ny fahoriana ho tonga fahasoavana sy fitahiana. Ny zavatra rehetra miara-miasa  ahasoa izay rehetra tia an’ANdriamanitra. Ny dikateny tsaratsara kokoa angamba dia ny hoe: «  Ny zavatra rehetra dia ampiasain’Andriamanitra ahasoa…. ». (Hitohy…)

Publié le

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.