FISAORANA

 

 

 

 » Fa Andriamanitra tsy mba tsy marina hanadino ny asanareo sy ny fitiavana izay nasehonareo ho voninahitry ny anarany, raha nanompo ny olona masina hianareo sady mbola manompo ihany ».
                                                          (Hebreo 6: 10)

Izany tenin’ny soratra masina izany no entinay Antoko Mpihira AntsaFiderana FPMA Aix-Marseille misaotra anareo rehetra tsy an-kanavaka tamin’ny fitondranareo amim-bavaka, fanontronana, sy ny fanomezan-tanana na ankolaka, na mivantana anay, nandritra iny seho izay nokarakarainay niaraka tamin’i Voahirana, ny Sabotsy 12 Martsa  lasa iny.

Tsy ho voavalinay ny fitiavana lehibe izay nasehonareo fa Izy Tompo, ilay tompon’ny fiadanana anie hamaly ny soa rehetra vitanareo.

Dia ho an’Andriamanitra irery ihany anie ny voninahitra.

                          Amin’ny anaran’ny Antoko Mpihira Antsa Fiderana

                                                FPMA Aix Marseille

                                Ny Filoha Nambinina RAKOTONIAINA

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.