Fifanompoana araka ny sitrapon’Andriamanitra – message audio

 

Fifanompoana araka ny sitrapon’Andriamanitra

« Samia mifanompo araka ny fanomezam-pahasoavana izay noraisinareo, dia tahaka ny mpitandrina tsara ny fahasoavana maro samy hafa izay an’Andriamanitra….. »

( 1 Petera 4 : 10 )

 

 

Soratra Masina – Lectures bibliques

Testamenta Taloha (Ancien testament) 1 Roi 17 : 17 – 24

Epistily (Epitre) Galates 2 : 11 – 19

Filazantsara (Evangile) Luc 7: 11-17

 

Message du 9 juin 2013 – Rencontre Régionale SVK (groupe des dames)

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.