Manaiky hahatanterahan’ny planin’Andriamanitra – audio

panneau“Fa namaly Jesosy ka niteny tamin’i Jaona mpanao batisa hoe : Ekeo ihanyankehitriny, fa izao no mety amintsika hahatanteraka ny fahamarinanarehetra. Ka dia nekeny Izy”

Mat 3 : 15

Vakiteny

Esaïe 42 : 1-7

Actes 10 : 34 – 38

Matthieu 3 : 13-17

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.