Kristiana mitory sy mivelona ny fahendren’Andriamanitra – audio

bible« Kristiana mitory sy mivelona ny fahendren’Andriamanitra »

« fa milaza ny fahendren’ Andriamanitra izahay ka maneho zava-niafina, dia fahendrena izay nafenina sady voatendrin’ Andriamanitra ho voninahitsika talohan’ ny nanaovana izao tontolo izao » (1kor 2:7)

 

Vakiteny

Deoteoronomia : 30 : 15-20

1 Corinthiens 2 : 6-10

Matthieu 5 : 17-37

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.