Ny finoana mankalaza an’Andriamanitra – La foi glorifiante (audio)

Hoy Jesosy tamin’i Marta: Tsy voalazako va fa raha hino ianao, dia ho hitanao ny voninahitr’Andriamanitra? »

Jésus répondit à Marthe : « Ne te l’ai-je pas dit ? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » (Jaona 11:40)

 

Vakiteny

Ezechiel 37 : 12 à14

Romains 8 : 8 à11

Jean 11 : 1 à 45

 

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.