Fiangonana miravoravo amin’ny fifaliana tsy azo tononina sady be voninahitra (audio)

Fiangonana miravoravo amin’ny fifaliana tsy azo tononina sady be voninahitra

 

Se réjouir d’une joie indescriptible et glorieuse

 

Izay,na dia tsy mbola hitanareo aza,dia tianareo, ary na dia tsy hitanareo ankehitriny aza anefa,satria inoanareo,dia iravoravoanareo amin’ny fifaliana tsy azo tononina sady be voninahitra (1 Petera 1 : 8 )

 

Manam- pitiavana an’i Jesoa Kristy ;na dia tsy nahita Azy aza ;mino Azy ianareo ,na dia tsy mahita Azy aza ankehitriny :izany no iravoravoanareo amin’ny hafaliana tsy hay lazaina sady be voninahitra (1 Petera 1 : 8 DIEM)
Vous l’aimez sans l’avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissant d’une joie indescriptible et glorieuse ( 1 Pierre 1 : 8)

 

 

Lectures :

Actes 2 .42 – 47

 

1 Pierre 1 . 3 – 9

 

Jean 20 : 19 -31

 

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.