Fiangonana mankalaza sy midera an’Andriamanitra – Chanter la gloire de Dieu

Fiangonana mankalaza sy midera an’Andriamanitra
(Chanter la gloire de Dieu)
Hiderantsika an’Andriamanitra anie ny fahasoavana mamirapiratra izay nomeny antsika maimaimpoana ao amin’ilay Zanany* malalany. (Efesianina 1:6 DIEM)
Alors chantons la gloire de Dieu pour la grandeur de ses bienfaits! Il nous les donne généreusement par son Fils très aimé. (Lettre aux Éphésiens 1:6 PDV)
Soratra Masina
Exode 24.3-8
Hébreux 9.11-15
Publié le

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.