Iza moa Aho aminareo? – audio

Iza moa Aho aminareo?
« Qui dites-vous que je suis? »
«Dia nanontany azy ireo indray i Jesoa hoe: –Fa ianareo kosa, iza moa Aho aminareo? Namaly i Petera ka nanao taminy hoe: –Ianao no ilay Mesia*!»
«Alors il leur demanda: – Et vous, qui dites-vous que je suis? Pierre lui répondit: – Tu es le Messie!» (Marka 8:29 DIEM)
Vakiteny
Publié le

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.