Didy Voalohany – audio

« Hoy ny navalin’i Jesosy: Ny voalohany dia izao: «Mihainoa, ry Israely: Ny TOMPO Andriamanitsika no TOMPO tokana; koa tiava ny TOMPO Andriamanitrao amin’ny fonao manontolo, amin’ny fanahinao manontolo, amin’ny sainao manontolo ary amin’ny herinao rehetra » Marc 12.29-30
VAKITENY :
HIRA FFPM 212 : 1-2
Deteronomia 6 : 2 – 6
Hebreo 7 : 23 – 28
Marka 12 : 28 – 34
Publié le

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.